Der findes flere steder online, hvor du kan finde lån med hurtig udbetaling. Nogle steder, særligt i bankerne, er godkendelsesprocessen dog en smule langsommere end ved de populære kviklån.

Det er den, fordi der er flere forskellige ting, der skal tages højde for i forbindelse med en kreditgodkendelse, afhængig af hvor stort et lånebeløb du ansøger om.

Generelt kan man sige, at jo flere penge du vil låne, jo flere betingelser skal også være opfyldt. Det skal de, fordi bankerne løber en risiko, når de låner penge ud – og er beløbet stort vil de gerne gøre deres for at sikre, de får deres penge igen samt at låneaftalen er en god forretning for dem.

Ting der tages med i en kreditvurdering i banken

Grundlæggende kigges der på 3 kriterier i forbindelse med en kreditvurdering i banken. Disse gennemgås et vis stykke ad vejen manuelt af et rigtigt menneske og derfor er arbejdsgangen en smule langsom.

Beregning af dit rådighedsbeløb ud fra din nuværende økonomi

Rådighedsbeløbet fortæller noget om, hvor mange penge du har tilovers hver måned, når alle dine faste udgifter er betalt. Banken kigger på, om du har luft i økonomien til at betale dine fremtidige låneafdrag. Måske når de frem til, at du godt kan – måske når de frem til at du ikke kan. Det kan også være de vælger en middelvej og kan tilbyde dig et mindre lånebeløb, end du har ansøgt om.

Din evne til at vise at du er god betaler

Står du i RKI – som er et register over låntagere, der ikke i tidligere sammenhænge har overholdt deres betalingsaftaler på et endnu eksisterende lån – har du ikke mulighed for at låne penge i banken. Bankpersonalet kigger dog også på, om du generelt betaler dine ting til tiden – regninger, andre låneafdrag til banken selv og lignende.

Økonomisk stabilitet

Banken kigger også på, hvor længe du har haft arbejde, om du er medlem af en A-kasse og hvor længe du har været kunde i den pågældende bank. Har du haft flere perioder med ledighed, mange bankskift eller lignende, kan det trække ned i din bedømmelse, da det kan være tegn på manglende økonomisk stabilitet.

Sådan bliver du kreditgodkendt til et kviklån

I forbindelse med et kviklån sker de fleste trin i kreditgodkendelsen automatisk, hvilket også er grunden til at du kan få lån med hurtig udbetaling på denne måde. Her skal du nemlig ikke vente et par dage på, at en bankrådgiver har tid til at kigge på din sag. I stedet klarer en computer det hele på få minutter.

Generelt er reglerne for at blive kreditgodkendt til et kviklån simple:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal have fast indtægt
  • Du må ikke være registreret i RKI
  • Du skal være dansk statsborger

Opfylder du disse vil din sandsynlighed for at blive godkendt til et kviklån store.

Det manglende menneskelige blik på din kreditgodkendelse betyder dog, at du selv er nødt til at regne på, om du har luft i budgettet til at betale låneafdragene fremadrettet. Til gengæld kan du have dine penge til hurtig udbetaling – uden kritiske spørgsmål eller en fornemmelse af at du skal stå til ansvar for, hvad du gerne vil bruge pengene til.